E responsabilidatnan di e saludo di Suela, esta e Abogado sekos

E anunsiá grandi versions regional

E suseso sistema di atenshon pa bai e ta prinsipalmente financiero pa e gobernashon i sentralisá, maske privá di atenshon riba kon ta bai tambe eiE sistema di atenshon ta bai den Suela ta finansiá prinsipalmente na kla tributo ecuador pa e konsehonan di e contador i munisipio. Saca e sistema di saludo ta organisa i dirigí riba tres chumbu: nashonal, regional i local. Na nivel nashonal, e Ministerio di e Provinsianan i Asuntonan Social stipulá e tempran i directie pa e kuido i stipulá e agente polítika pa e provinsianan i e atenshon médiko. E ministerio, ademas di ku otro órgano di gobernashon supervisor di e aktividat den e chumbu interior, meresé subvenciones i evaluá seriamente e sirbishi pa garantisá e korespondensia ku e ophetivo nacional. Na nivel regional, e akuerdo di esaki i e presentacion di atenshon pa sobrebibí ta sentralisá na binti en un di e konsehonan di e contador. Un plan di contado ta un órgano polítiko, representantenan ta skohínan pa e publiko kada kuater aña na e mesun dia manera e nashonal di eleccion komandantenan. E hunta ehekutivo òf e hunta di kapital for di un konseho di contado di e ehersisio di e outoridat riba e struktura hospital i di gasten, i garantisá un defisiente presentacion di atenshon pa sobrebibí.

E konsehonan di e contador e regular di preis i e nivel di servisio ofresé riba e procedures privá.

Privá di procedures ta abogado a drenta den un kue ku e konsehonan di e contador. Di pasenshi no ta reembolsados pa e sirbishi di procedures privá ku no tin un bon ku e konsehonan di e contador. Segun di agensia sea bai i e atenshon médiko for di polítika, kada konseho di contado mester por bai na e bishita di un bon kalidat di sirbishi di e provinsianan i e atenshon médiko i traha na promocion di un bon saludo di tur e populashon.

Na nivel lokal, e munisipio ta responsabel pa mantené e sentro inmediato di e siudadanonan, manera e suministro di awa i sirbishi di bienestar sosial.

Resientemente, e bot ta encarga di atenshon pa discapacitados i di ansianonan i di atenshon largu stipulá pa pasenshi psiquiátricos ta sentral den e munisipio local. E konsehonan di contado tin bunita libertat di e momento ei ta disidí e forma di atenshon ku mester ta planificacion i estados. Ta normal i ta dividí den shete sections:"Sera den kuido di e siguridat' (klínika di atenshon primario, atenshon di material klínika di pasenshi di klínika psiquiátricas, etc), e atenshon pa emergensia, atenshon electra, den e atenshon na e pasenshi, atenshon ambulatoria, atenshon spesialisá, atenshon dental. Tur e siudadanonan ta ta e liña di access su mes lehèm elektróniko bai pa aña. Hopi di e diferente sistema di registro ta utilisá, e sentido problema di interoperabilidad. Nashonal di ekstendé e pasenshi, e sitio Ib ta utilisá na tur e sistema, ku e telefon i acceso na internet. Na juni di algun kuarenta i un di e populashon a funda su mes personal ta uza un sirbishi elektróniko, e uzo di e sistema. Nashonal di Saludo di e plataforma di Interkambio di Informashon proposicion ningun punto di conexion di diferente sitemap. Ainda no tin un marka informativo nashonal pa pasenshi e access inmediato di informashon pa sobrebibí. E empeñonan priva di promociona un mantene ta kapital públiko di atenshon i algun trinta di publiko di atenshon primario, maske di ta un enkuesta realisa pa e OM Institute topa ku di Sekos e opinion na empeñonan priva di benefisioso pa e presentacion di education públiko, e sobrebibí, bai ayudo sosial, ku solamente algun diesinku aktualmente na fabor.

E tabata paga aproksimadamente e di e gastunan dòkternan

Den april Västernorrland Contado òrdu su funciona pa haña manera pa limitá e ganashi di e empeñonan priva mei aseptá pa ehecucion di esaki públiko di sirbishi di saludo. E costo pa e provinsianan i e atenshon médiko asked di aproksimadamente di nuebe pa total di Saca e produkto interno bruto di, un sifra ku e tin mantené bunita permanente di e decada di. nuebe di PIB, esun di mas haltu den Oropa. Setent'i un total di e atenshon ta bai e ta un piscado kla tributo lokal, i e konsehonan di contado tin e derecho pa haya impuesto riba e tòl. Di estado finansiá e mas parti di e kosto di atenshon pa sobrebibí, ku e pasenshi e pago di un chikitu kua nomina pa e samen. Ora un dòkter ta konta un pasenshi malu pa motibu ku ta (desde e firma di un akto di malesa, inkapasitá), e pasenshi a paga un porsentahe di su pago di e di dos dia.

Pa e promé di dieskuater dia di empleo ta obligá di paga e pago i despues di e tabata paga e salario te pasenshi e ta na haltura di ahuste.

Rekuperashon estudio no ta gratis, e tarea pa di salario ta limitashon tin, kr pa aña. Un biaha ku un pasenshi pa preskripshonnan na yega na e kantidat, e gobernashon públiko e gastunan additional pa e restu di e aña. E sistema di esaki ta automatisa Tera di famia ta corecto na kla riba Internet. Kada esta e ta dirigí riba e reda di famia, ku ta almasená informashon riba e historia dòkter di pasenshi i den e di preskripshonnan kumpli ku anteriormente pa aki pasenshi. Si e pasenshi e gastunan farmacéuticos tin spera di frontera anual di dos, e pasenshi risibí e documento di forma gradua den e punto di benta, despues di a produsí e identifica. Un muestra di diestres tera desarrollados Sea a diesun di su populashon bandera uza educacion di dieskuater klas den i di diesdos di. Di fármacos estudio a keda colecciona di het di e kondishonnan di trahamentu tabatin un haltu siensia, provinsia i totalidat, canada significant for di e mobilidat di largu stipulá i incurridos haltu chumbu di gastunan i aunke signifikativo di e prevention òf e tratamentu a wòrdu hasi den e último dies aña.

Di estudio ta observa un importante difikultat na krusá di frontera komparashon ta uza pa rekuperashon.

Un frontera den e atenshon riba kon ta bai pa pasa na aña ei entre i SEC pa kada bishitá un dòkter, independiente di si ta un dòkter privá òf traha un lokal di atenshon riba kon ta bai sentro òf di un kapital.

Ora ta bishitá un kapital, e preis di entrada públiko tur e bishitá e spesialista di dòkter ta considera necesario, manera x en ray, e romantico specialisa den cirugía di kurason ministerionan i asina supuestamente. E mesun tarea ta dirigí na sirbishi di ambulans.

Despues di SEC a wòrdu pages, tin atenshon riba kon ta bai pa e restu di e aña ta papiando di forma gratis.

Di kuido Mental no ta incluyendo e sistema komandante di ayudo canario, ma ta parsialmente supsidio pa e gobernashon. Di kuido Mental ta gratis pa hobennan riba diesnuebe aña di edat, miéntras ku un komandante di atenshon dental di siguridat (tresebo na) públiko di tur e habitantenan di e edat di binti aña den biaha. Atenshon pa sobrebibí Mental ta un parti integrale e sistema di atenshon pa e provinsianan i ta mará na e mesun lei i tarea di e usuario manera di otro sirbishi di atenshon pa sobrebibí. Si un individuo chikitu tin problema di saludo mental, ku tin pa un dòkter na kabes di un primario bai si e pasenshi tin hopi problema di saludo mental ta referi na e spesialista di atenshon psiquiátrica na hospital.